Vragen en antwoorden

Voor toekomstige bewoners

Wanneer gaat Nieuwe Vroenten van start?

Op dit moment zijn we nog op zoek naar een gebied/gebieden waar mensen enthousiast worden van Nieuwe Vroenten. De startdatum is daarom nog niet bekend, maar wij zijn er klaar voor!

Ik woon in een gebied waar Nieuwe Vroenten heel goed zou passen, wat kan ik doen?

We zijn nog op zoek naar een locatie, dus alle suggesties zijn welkom! Het is van belang dat er binnen het gebied waar je woont van ongeveer 1000 ha draagvlak voor een Nieuwe Vroenten is onder de huidige boeren, burgers en buitenlui. Zo ja, meld je hier en dan komen we graag met je in contact.

Mogen we alleen consumeren wat er in het gebied geproduceerd wordt?

De Nieuwe Vroentenaren zijn vrij om te kopen wat en waar ze willen.  We zetten in op evenwicht in de caloriebalans: op de 250 hectare landbouwgrond willen we ongeveer evenveel produceren aan calorieën als dat we met elkaar 6000 Nieuwe Vroentenaren op die 1000 hectare consumeren. Velen van ons drinken graag koffie en ontbijten op zondag met een glaasje versgeperste jus. Dat kunnen wij niet in Brabant produceren. Nieuwe Vroenten zal daarom niet geheel zelfvoorzienend zijn in de voedselvoorziening, maar wel in de productie van het aantal benodigde calorieën.

Ik woon nog niet in het gebied, maar zou er wel graag komen wonen – hoe kan ik deelnemen?

Op dit moment zijn we nog op zoek naar een gebied waar mensen enthousiast worden van Nieuwe Vroenten. Er is dus nog geen concrete locatie in beeld. Wel kun je ons laten weten dat je interesse hebt in Nieuwe Vroenten. Dat kan door je hier aan te melden. Zo krijgen we en een beeld van het animo en kunnen we je op de hoogte brengen zodra er wel een locatie in beeld is.

Ik wil zelf een huis bouwen, is dit mogelijk?

Het idee is dat er binnen Nieuwe Vroenten ook mogelijkheden zijn voor zelfbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) projecten. Daarbij geldt dat we (zoveel als praktisch mogelijk) circulair en duurzaam bouwen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van biobased bouwmaterialen, gerecycled beton en door in te zetten op isolatie en duurzame verwarming.

Moet ik zelf mee investeren om als nieuwe bewoner mee te doen aan Nieuwe Vroenten?

Een belangrijk onderdeel van het concept van Nieuwe Vroenten is de financiële participatie van de deelnemers. Zo worden we samen eigenaar van het gebied en delen we ook mee in de opbrengsten. Hoe dit precies vorm gaat krijgen wordt op dit moment nog uitgewerkt.

Is het mogelijk een woning te huren in het gebied?

Nieuwe Vroenten wordt een inclusieve en diverse gemeenschap. Daarbij hoort ook een grote diversiteit aan woningen, en dus een combinatie van koop/ en huurwoningen.

Ik heb of wil een huisdier. Past dat in de visie van Nieuwe Vroenten?

Bestaande huisdieren mogen uiteraard wel mee. Maar we nemen liever geen nieuwe huisdieren. Huisdieren (met name honden en katten) eten vooral dierlijke producten. Dat past niet in de visie om Nieuwe Vroenten dierproductievrij te houden. Voor het voeren van huisdieren is bovendien heel veel land nodig. In Nieuwe Vroenten zouden we 300 ha grond nodig hebben om voer voor onze huisdieren te produceren. Om Nieuwe Vroenten dier productievrij en circulair te houden en biodiversiteit in het gebied te beschermen, beperken we het aantal huisdieren.

Wat als ik niet mee wil doen?

Deelname aan Nieuwe Vroenten is vrijwillig. U kunt blijven wonen, werken en ondernemen op uw locatie, maar maakt dan geen actief onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Nieuwe Vroenten.

Voor boeren

Voor hoeveel boeren is er plek?

Het gebied is in totaal ca. 1000 hectare, waarvan 260 hectare ingezet zal worden voor de productie van voedsel. De voedselvoorziening levert voldoende calorieën om 6000 monden te voeden. Voorbeeld: door de voedselproductie bijvoorbeeld in te richten met 250 hectare biologische strokenteelt, 3 hectare kas, 5 hectare boomgaard en/of voedselbos en 6000 m3 verticale landbouw kun je voldoen aan de behoefte.

Op welke manier wordt er geboerd in Nieuwe Vroenten?

We boeren plantaardig en regeneratief. Alle variaties daarbinnen zijn welkom. Er moet zo slim mogelijk geboerd worden. Bodem, water en lucht zijn ons belangrijkste kapitaal: die wil je niet belasten met chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of dierlijke mest. Plantaardige, regeneratieve teelt stelt de Nieuwe Vroentenboeren in staat om drie keer efficiënter te produceren dan ze in een systeem met productiedieren zouden kunnen doen.

Hoe wordt er door de boer geld verdiend in het gebied?

We denken aan verschillende manieren waarop boeren in Nieuwe Vroenten een goede boterham kunnen verdienen. Denk aan groenten, granen en fruitteelt, kasteelt en verticaal teeltsysteem met led verlichting. Waar mogelijk zoeken we combinatie met andere functies als zonneparkontwikkeling en recreatie. Ook reserveren we plek voor niet voedsel gerelateerde landbouw, zoals voor de productie van biobased bouwmaterialen.

Ik ben een melkveehouder, mag ik meedoen?

Het uitgangspunt van Nieuwe Vroenten is het creëren van een leefomgeving die productiediervrij is. Dat betekent dat er plek is voor plantaardige melkveehouders in de huidige vorm geen plek zal zijn in het gebied. Ben je melkveehouder en wil je omschakelen naar plantaardige zuivelproductie, dan ben je zeer welkom. Een voorbeeld hierin is De Nieuwe Melkboer.

Ik ben een melkveehouder, maar ik wil wel meedoen – word ik ondersteund om de transitie te maken naar een productiediervrij bedrijf?

Ja, we zijn aan het verkennen op welke manieren we bestaande veehouders, in gebieden die aan de slag willen met het concept van Nieuwe Vroenten, kunnen ondersteunen om de transitie te maken naar (o.a.) een productiediervrije bedrijfsvoering.

Wat als ik niet mee wil doen?

Deelname aan Nieuwe Vroenten is op vrijwillige basis. We zullen dan ook niemand (kunnen) verplichten om uit het gebied te vertrekken. Wel denken we dat Nieuwe Vroenten het beste tot zijn recht komt in een zo groot mogelijk aangesloten gebied, waarin veel partijen mee willen doen. We ondersteunen graag bij een eventuele omschakeling.

Stel dat Nieuwe Vroenten in mijn gebied gaat landen en ik wil niet meedoen, wat gebeurt er dan?

Deelname is op vrijwillige basis, we zullen dan ook niemand (kunnen) verplichten om uit het gebied te vertrekken. Wel denken we dat Nieuwe Vroenten het beste tot zijn recht komt in een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied, waarin veel partijen mee willen doen. Maar wanneer dit niet lukt, even goeie vrienden.

Ik lees dat een van de uitgangspunten van Nieuwe Vroenten is dat er geen dierlijke mest wordt gebruikt. Wat is de visie van Nieuwe Vroenten op het gebruik van dierlijke mest in het gebied?

Met Nieuwe Vroenten willen we laten zien dat een plantaardige mineralen kringloop met de mens als essentiële schakel de meest efficiënte vorm is. We maken gebruik van groenbemesting, plantaardige compost en we brengen zodra dat mogelijk is de mineralen uit de mensen mest terug op de akker. We gebruiken dus geen dierlijke mest. Dat dit mogelijk is, bewijzen reeds verschillende akkerbouwers, waaronder Agrariër van het Jaar Joost van Strien.

Produceer je als boer alleen voor de inwoners van Nieuwe Vroenten of ook daarbuiten?

Het is natuurlijk wenselijk en ook leuk om met een boerderij winkel zoveel mogelijk lokaal te verkopen en eventueel ook direct te leveren aan een supermarkt/speciaalzaak in de buurt. De Nieuwe Vroentenaren zijn vrij om te kopen waar en wat ze willen. Het principe van de voedselproductie binnen Nieuwe Vroenten is dat er net zoveel voedingswaarde geproduceerd wordt in calorieën als de 6000 inwoners nodig hebben.

Ik ben boer en ik ga binnenkort mijn bedrijf staken – is het mogelijk mijn land in te brengen? En wat levert dit dan op?

Dit is mogelijk indien er in het gebied waar het bedrijf gevestigd is voldoende draagvlak is om te komen tot een Nieuwe Vroenten. Hiervoor is een aaneengesloten gebied nodig van 1000 ha. De overgrote meerderheid van de boeren, burgers en buitenlui binnen dat gebied moet graag mee willen doen. Dit kan zijn vanuit de wens om zelf een toekomst op te bouwen in dit gebied of door het onroerend goed te verkopen of in beheer te geven aan de overige initiatiefnemers.

Voor ondernemers

Wat voor bedrijvigheid is welkom in Nieuwe Vroenten?

Alle soorten bedrijvigheid, mits productiediervrij.

Is er industrie in het gebied?

Toekomstbestendige, duurzame industrie is zeer welkom.

Nieuwe Vroenten landt in mijn gebied – ik wil mijn gebouw verduurzamen, maar kan de investeringslast niet dragen. Wat nu?

Verduurzaming van alle gebouwen in het gebied is een belangrijk onderdeel van Nieuwe Vroenten. We gaan onderzoeken hoe we dit gezamenlijk mogelijk kunnen maken, ook financieel.

Ik wil een nieuw bedrijf starten, kan Nieuwe Vroenten daarbij helpen?

Eén van de onderdelen van Nieuwe Vroenten is een gebouw ontwikkelen waar startups kunnen landen en werken. Verder is er een community die elkaar helpt waar nodig. We kunnen helpen met de juiste verbindingen te leggen.

Ik wil me vestigen in het gebied, want onze manier van werken past goed bij het concept van Nieuwe Vroenten – hoe gaat dit in zijn werk?

Dit is afhankelijk van de locatie waar we uiteindelijk gaan landen. Tot die tijd zouden we het fantastisch vinden als je je hier wilt inschrijven. Dan houden we je op de hoogte. Mocht je zelf een (start)locatie hebben of weten, dan horen we dat ook graag.

Ik wil als ondernemer een actieve rol spelen in het ontwikkelen van kennis en ervaring op de thema’s van Nieuwe Vroenten – kan ik landen in het gebied?

De basisgedachte achter Nieuwe Vroenten is dat het door enthousiastelingen zelf wordt ontwikkeld. De oprichter heeft slechts een faciliterende rol. Dus je bent van harte welkom om je aan te sluiten bij de groep en Nieuwe Vroenten mee te ontwikkelen.