Wat is Nieuwe Vroenten?

Fijne leefomgeving

Mensgerichte, klimaatrechtvaardige, natuurinclusieve en vooruitstrevende gebiedsontwikkeling

Het uiteindelijke doel is om samen te komen tot een gebalanceerde, klimaatpositieve leefomgeving waarin mensen weer verbonden zijn met de systemen die consumptie mogelijk maken. Het gebied zal fungeren als een regionaal ecosysteem dat een slimme en fijne leefomgeving is voor 6000 mensen, waarbij dertig procent van het land bestaat uit natuur.

Nieuwe Vroenten is een mensgerichte, klimaatrechtvaardige, natuurinclusieve en vooruitstrevende gebiedsontwikkeling. Het gebied wordt coöperatief wordt ontwikkeld: mensen in het gebied initiëren en ontwikkelen de gebiedsontwikkeling en laten het groeien, met een brede coalitie van betrokkenen. Dit betekent coöperatieve voedselproductie, duurzaam wonen, een aandeel leveren aan de energietransitie en duurzaam ondernemen. De coöperatie neemt de rol over van de projectontwikkelaar. Zo blijft de winst die wordt gemaakt in het gebied en kan deze opnieuw worden geïnvesteerd in werkgelegenheid, natuur en een aantrekkelijkere leefomgeving.

 

Solide business case

Wat Nieuwe Vroenten bijzonder maakt, is dat we het echt gaan doen, op een schaal die nog niet eerder is vertoond. Het initiatief is tegelijkertijd pragmatisch en idealistisch. Er ligt een solide business case voor boeren en bewoners die mee willen doen. Het biedt een veilige en aantrekkelijke toekomst, juist voor gebieden waar alle transities veel onzekerheid brengen. De volgende stap is om lokaal kartrekkers te vinden die in het project geloven en mee willen helpen hun omgeving te overtuigen.

Stel jouw vraag